Maroko wiza i paszport


Przekraczanie jakiejkolwiek granicy lądowej lub lotniczej Maroka jest łatwe i odbywa się bez większych procedur. Marokańska policja jest ogólnie bardzo serdeczna i życzliwa.

Poznaj formalności wjazdowe i przepisy celne w Maroku.

Informacje wizowe

 • Obywatele Polscy od 2015 roku nie mają obowiązku posiadania wizy wjazdowej do Maroko przy pobycie turystycznym do 90 dni. Prawo wjazdu na teren Maroka bez wizy obejmuje też Saharę Zachodnią, ktora jest administrowana przez Maroko od 1975 roku.

Przepisy wjazdowe

 • Wymagania paszportowe – do przekroczenia granicy Maroka wystarczy paszport, ktory powinien być ważny przez co najmniej 6 miesiący od daty wjazdu do Maroka.
 • Przy wjeździe do Maroko paszport muszą posiadać także osoby niepełnoletnie.
 • Można zostać poproszonym o okazanie lub udokumentowania środków finansowych na czas pobytu w Maroku (w formie gotówka, karty kredytowej, wyciągu z konta, etc). W praktyce rzadko się to zdarza.
 • Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego.
 • Przy wjeździe (i wyjeździe) z Maroka należy wypełnić formularz Fiche d`embarquement (karta policyjna), który znajdziemy na lotnisku, granicach lądowych i morskich. Wymagane dane do formularza to: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, data i miejsce urodzenia, narodowość, cel wizyty, numer paszportu, wykonywany zawód i miejsce zakwaterowania w Maroku (wpisać należy nazwę i adres hotelu na pierwszy nocleg). UWAGA: Od 16 września 2019 nie ma obowiązku wypełniania formularzy wjazdowych i wyjazdowych.
 • Zdarzają się kontrole bagażu lub samochodów na granicy, choć najczęściej kończy się na pytaniu czy przewozisz jakieś niedozowlone materiały (narkotyki, broń, drony).
 • Podczas pobytu w Maroku nie ma obowiązku meldunkowego, ale w hotelach przy zakwaterowaniu wypełnia się karty meldunkowe, które zostawia się w recepcji. Wpisujemy dane osobowe z adresem zamieszkania i numerem paszportu oraz daty pobytu w danym hotelu.
 • Przy przekraczaniu promem z Hiszpanii do Maroka, również obowiązuje paszport. W Afryce bez paszportu, a na podstawie dowodu osobistego, można dostać się do Ceuty i Melilli – hiszpańskich enklaw położonych na północnym wybrzeżu Afryki, dzielących granicę z Marokiem.

Przepisy celne

 • Na granicy należy zadeklarować przewóz pieniędzy lub dewiz, jeśli ich wartość wynosi 100 tysięcy marokańskich dirhamów (ok. 9200 €) lub więcej.
 • Istnieje możliwość zakupu niektórych towarów Tax-Free przez osoby zamieszkałe na stałe poza granicami Maroka (muszą to być towary na własny użytek, do użytkowania za granicą – w opakowaniu, za minimalną kwotę 2000 MAD). Więcej szczegółów na stronach Urzędu Celnego Maroka www.douane.gov.ma i na stronie www.tax.gov.ma.
 • W przypadku wjazdu do Maroka własnym środkiem transportu, należy wypełnić formularz czasowego importu pojazdu. Wymagane dokumnety to dowód rejestracyjny właściciela auta (w przeciwnym razie zapewnij wyamagne jest pełnomocnictwo i kserokopia dowodu osobistego właściciela) oraz międzynarodowe ubezpieczenie obejmujące Maroko, tzw. Zielona Karta. Jeśli nie posiadasz Zielonej Karty możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie na przejściu granicznym. Okres pobytu pojazdu z polskimi tablicami rejestracyjnymi w Maroku nie może przekraczać 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

UWAGA! Przepisy wjazdowe i celne mogą ulec zmianom i wskazane jest przed podróżą, aby potwierdzić szczegółowe informacje celne i wjazdowe w Ambasadzie Królestwa Maroka w Warszawie.

Biuro podróży w Maroku