Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do danych osobowych Użytkownika.  Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

1. Podstawa prawna:

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.,  w skrócie RODO.

1.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych.

Biuro podróży w Maroku